АРТ КАПСУЛА

Арт Капсула е алманах на Art Project Depot, включващ ревюта за изложби, есета,
интервюта и статии върху различни проблеми в полето на съвременното визуално изкуство, видео и фотография.

Art Project Depot - Art Capsule