Бернднаут Смилде (1978, Нидерландия)

Амстердам, Нидерландия
Art Project Depot - 5 questions - Berndnaut Smilde
Кои са най-важните компоненти на артистичната Ви практика?

Засега времевите и атмосферни явления.

По какъв начин работите с пространството в изграждането на всеки проект?

Прекарвам време в специфичното пространство, за да създам противовес на неговата архитектура, материали и светлина.

Каква е ролята на текста в работата Ви?

Текстът в моята работа са анаграми на името ми (Berndnaut Smilde), които отразяват идентичността ми и същевременно се отнасят до акта на съзиждане и това, което пренебрегваме. Dismantled Ruben, Builded Remnants или Timberland Dunes.

Каква реакция се стремите да предизвикате в публиката чрез работата си?

Промяната на реда, в който възприемаме нещата е нещо, което съм склонен да осъществявам. Чрез въвеждане на облак в пространството или представяне на обърната дъга можем да извадим елементите от техния естествен контекст и да ги прочетем различно. Знакът на надежда, който дъгата представлява, може да се превърне в нещо друго. Опитвам се да предизвикам хората, които наблюдават работата ми. Надявам се накрая да достигнат по-пространно състояние, може би и възвишено чувство, включващо надежда, красота и опасност.

Какво е мястото на изследователския подход в съвременното изкуство?

Повечето идеи започват с въпрос като какво би било, ако… и за да видите нещата, трябва да построите структура. Аз използвам всички средства за създаване на идея или образ дори и да траят само за кратко. Разликата с научния подход е, че аз само изграждам образа, за да го видя и не винаги създавам модел. Ориентиран съм по-визуално.

Избрани творби