Лариса Дейвид (1988, Румъния)

Ротердам, Нидерландия
Art Project Depot - 5 questions - Larisa David
Кои са най-важните компоненти на артистичната Ви практика?

В артистичната си практика се интересувам най-вече от това как властовите структури формират ежедневието, както и изследвам алтернативите. Често се улавям да следвам интуицията си, опитвайки се да разбера или поне да вникна в нещата, които са трудни за разгадаване. Това разкрива пространство за интересна двузначност, като наличие на нещо, което привлича вниманието и може евентуално да бъде схванато, докато в същото време осъзнавам, че никога няма да го проумея. Обикновено преминавам през процес на отучване, опитвайки се да си обясня възникването на нещата. Това ме предизвиква да преосмисля вижданията си за света и предлага нови перспективи, понеже много от нещата изглеждат както би трябвало, но всъщност са резултат на заплетени истории. В момента се интересувам от изследване на това как съществува несигурността в сложните отношения между държавата, пазара и начина на живот на хората. Питам се как това състояние преминава в афективната атмосфера и нервната система, като влияе на начина, по който сглобяваме живота си в настоящия момент. Тъй като ние постоянно сякаш се адаптираме към нови условия, но се намираме и в позицията да приемем несигурността, която промяната носи, тревожността за бъдещето, което изглежда смразяващо, докато сме принудени да живеем ден за ден. В този ред на мисли си задавам въпроса как несигурността функционира в западните общества, но и как индивидите поддържат своята стабилност и ориентация, как се чувстват цялостни в среда на разграждащи се институции и социални отношения.

По какъв начин работите с пространството в изграждането на всеки проект?

Създавам проекти, които като цяло са нематериални, така че винаги се опитвам да си представя как публиката ще се движи в пространството.

Каква е ролята на текста в работата Ви?

Текстът е изключително важен в практиката ми. В последните години започнах да работя с речеви пърформанси. Преди този момент в практиката ми имаше перформативни елементи, но откакто се преместих в Ротердам, поставих писането в основата на моята работа. Една от главните причини да намирам работата с пърформанси за приятна е, че ми позволява да създавам писмен текст по фрагментиран начин, при все че в основата е тялото. В писането си комбинирам привидно отделни елементи от обкръжението си от политически изказвания, жестове, емоции, интимност и социални отношения, за да създавам нови светове.

Каква реакция се стремите да предизвикате в публиката чрез работата си?

Обикновено се стремя да приемам нови перспективи или да отличавам различни връзки между предметите чрез работата си. Но това зависи от съответния проект. Когато работя с пърформанси, винаги изследвам отношението между изпълнителя и публиката. Мисля, че представлението е мощен способ да се запитаме кой или какво се вижда, от кого и откъде. Come Closer (2019) предлага в пет сценария възможни взаимоотношения между публиката и невидими или чужди други. Работата тълкува различни констелации между присъствието и липсата, колективността и индивидуалността. Действия на появяване, разпознаване, отхвърляне, затъмняване и смесване се разглеждат в представлението, като публиката последователно заема различни роли, като на дивеч или ловци, нежелани или ненадеждни посетители, цел или стрелци. Пърформансът си играе с измислицата и въображението на зрителите, като винаги ги подсеща да опознават различните роли, които могат да заемат. Напоследък моите работи ми позволяват по-бавно темпо, под формата на звукови инсталации или видеозаписи, което вярвам, че осигурява на публиката повече пространство за размишление.

Каква е ролята на изследователския подход в съвременното изкуство?

Чувствам, че поне за мен изследователският подход ми предлага достатъчно пространство и време да разсъждавам върху въпросите, които се опитвам да проучвам. Всеки от проектите ми се основава на изследване, въпреки че избраната от мен методология може да е много различна в зависимост от проекта. Понякога събирам интервюта с различни хора или също чета или търся онлайн статии и видеозаписи.

Избрани творби