Лейви ван Велу (1985, Нидерландия)

Амстердам, Нидерландия
Art Project Depot - 5 questions - Levi van Veluw
Кои са най-важните компоненти на артистичната Ви практика?

В същината си моята работа е винаги автобиографична. За да изразя идеите си, използвам всички налични материали и средства.

По какъв начин работите с пространството в изграждането на всеки проект?

При подготовката за изложба подхождам към пространството като преживяване на движението на посетителя през него. Правилната свързаност между творбите е ключова.

Каква е ролята на текста в работата Ви?

Опитвам се да сведа текста до минимум. Когато създавам среда, в която се налага всичко да се определя наново, посетителят губи усещането си за реалност. Неговите сетива и мозък са свръхстимулирани, а емоциите и чувствата – възпламенени.

Каква реакция се стремите да предизвикате в публиката чрез работата си?

Зависи изцяло от проекта.

Каква е ролята на изследователския подход в съвременното изкуство?

Това винаги е важно, но понякога интуитивният подход може също да е толкова значим.

Избрани творби