Лили Хюстън-Хертерих (Канада)

Ротердам, Нидерландия
Art Project Depot - 5 questions - Lili Huston-Herterich
Кои са най-важните компоненти на артистичната Ви практика?

Импровизация, време, повторение, завръщане, едновременност, хаос, затишие.

По какъв начин работите с пространството в изграждането на всеки проект?

Винаги мисля за мястото. Ако се изисква пространство, или го създавам, или го заемам.

Каква е ролята на текста в работата Ви?

Играе важна роля: единият подход е бавното писане, смесване и изписване на текста с влакнести материали (прежда, текстил, цветни дрехи). Също имам и практика на писане – понякога лоша поезия, по-често проза от спонтанен речеви поток, а по-рядко, но само ако съм в подходящото настроение и имам късмет – текст, който свързва четивата или преживяванията ми в едно цяло.

Каква реакция се стремите да предизвикате в публиката чрез работата си?

Любопитство и сериозна игра.

Каква е ролята на изследователския подход в съвременното изкуство?

Артистичната практика е необходима. Изследователският подход е житейска практика. Ако изкуството и художниците могат да се възползват от предимствата, които произлизат от признатите за изследователски практики в научните институции в академичната, културната и други сфери, тогава нека бъде така: въпреки че изкуството преминава и излиза отвъд тези институционални рамки и окачествяващи органи.

Избрани творби