ПРОЕКТИ

В РАЗВИТИЕ

Колекция “Хербариум“

Колекцията “Хербариум“ документира енергията на творческия акт, независимо дали той е фиксиран моментен порив или прецизно обмислен жест. Хербаризирането е действие за запечатване на спомени, емоции, думи, образи загубили значение, образи, които постепенно са станали съществени, експлозивна радост от нови идеи, трансформирането ѝ в спокойно равнодушие или накратко - непрестанния човешки стремеж на търсене на смисъл във всичките му измерения. Как би изглеждала селекцията на музейни образци от световната култура, ако беше дело на художници, а не на изкуствоведи? По какъв начин всеки един творец [...]

ПОСЛЕДНИ

Избрани художници от колекцията "Хербариум"

Проектът "Хербариум" изследва работната среда в съвременната култура, а в неговия център е колекция, запечатала в кутии 40х40х10 см или 20х40х10 см творческата енергия на различни поколения творци по целия свят. Съдържанието на всяка кутия е придружено от описание и звуков файл, публикувани на уебсайта www.herbariumcollection.com. Поканените от кураторката Ирина Баткова художници избират двама нови участници – така с новите попълнения в колекцията се проследяват креативните контакти в света на изкуството.

По време на подготовката на първата изложба "Хербариумът като място за съхранение на [...]

ОНЛАЙН

# извънредноположение

На 13 март 2020 година в България, както и в много страни по света, беше обявено извънредно положение във връзка с обявената пандемия на Ковид 19. Последвалата социална изолация преустанови не само нормалния ритъм на живот за всеки гражданин от засегнатите държави, тя преустрои целия свят по абсолютно нови, неочаквани за всички правила на поведение в публична среда. Озовахме се в ситуация на непозната за повечето от нас форма на държавно управление, която, според определението на Джорджо Агамбен “е ничия земя между публичното право и политическия факт и между правния ред и живота“. В книгата [...]