ПОСЛЕДНИ

Избрани художници от колекцията "Хербариум"

Проектът "Хербариум" изследва работната среда в съвременната култура, а в неговия център е колекция, запечатала в кутии 40х40х10 см или 20х40х10 см творческата енергия на различни поколения творци по целия свят. Съдържанието на всяка кутия е придружено от описание и звуков файл, публикувани на уебсайта www.herbariumcollection.com. Поканените от кураторката Ирина Баткова художници избират двама нови участници – така с новите попълнения в колекцията се проследяват креативните контакти в света на изкуството.

По време на подготовката на първата изложба "Хербариумът като място за съхранение на [...]

Колекция “Хербариум“ - Нидерландско издание

Проектът “Хербариум“ изследва същността на творческия процес през работните стратегии и контактите между визуалните артисти в съвременната култура. Колекцията “Хербариум“ запечатва енергията на креативния акт на различни поколения творци по целия свят в кутии, подобни на тези, в които се съхраняват растителни спесимени. Кутиите са придружени от авторски текстове и звукови файлове, както и от допълнителни материали, свързани с творческите биографии на участниците. Събраните материали се публикуват на www.herbariumcollection.com.

Видеопортретите “H Talks”, които са част от проекта “Хербариум“ [...]

Трябва да си представяме Сизиф щастлив

В „Трябва да си представяме Сизиф щастлив“ Радостин Седевчев продължава да изследва такива глобални теми като границите на живота и смъртта, уникалните субективни представи за света и начина, по който се осъществява социалното самоопределяне на индивида през призмата на времето. Съдържанието се структурира в типичните за автора камера обскура състояния, събрали в оптическа точка различни епохи, където миналото присъства под формата на разнообразни лични архиви, които по силата на случайността попадат в ръцете на артиста.

В основата на настоящия проект са намерени тетрадки, попълвани между [...]

Архитектура на звука

Създаването на скулптура, която работи като музикален инструмент включва не само изучаване на възможностите, които притежават различните материали като източници на звукови вълни, но и изследване на вътрешните, невидими за визуалното възприятие, пространства на формите от гледна точка на техните акустични и резонаторни свойства. Работата на Мартиян Табаков върху триизмерни обекти, които, при взаимодействие с публиката, произвеждат звуци разглежда от съвсем различен ъгъл идеята за формообразуването. Това е едно артистично усилие в посока, която надхвърля обобщеното определение за скулптурата [...]