# извънредноположение

Art Project Depot - #stateofexception

Куратор: Ирина Баткова

На 13 март 2020 година в България, както и в много страни по света, беше обявено извънредно положение във връзка с обявената пандемия на Ковид 19. Последвалата социална изолация преустанови не само нормалния ритъм на живот за всеки гражданин от засегнатите държави, тя преустрои целия свят по абсолютно нови, неочаквани за всички правила на поведение в публична среда. Озовахме се в ситуация на непозната за повечето от нас форма на държавно управление, която, според определението на Джорджо Агамбен “е ничия земя между публичното право и политическия факт и между правния ред и живота“. В книгата си “Homo Sacer 2“ Агамбен изследва тази “временна и извънредна“ мярка на управление “по спешност“ от времето на Римската империя до наши дни. В основата на този анализ е неговото наблюдение, че подобна техника на ръководене на държавата “се представя все повече като доминираща парадигма на управление в съвременната политика“ и заплашва радикално да трансформира структурата и смисъла на традиционното разграничение между конституционно определените форми на власт (законодателна, изпълнителна, съдебна). Или, както Агамбен го формулира, “извънредното положение е праг между демокрацията и абсолютизма“. В този смисъл книгата разглежда различието между политическото и юридическото и между правото и живото същество, опитвайки да отговори на един основополагащ за нашето съвремие въпрос: какво означава да се действа политически?

Проектът #извънредноположение стартира на 5 април 2020 с ежедневни публикации в онлайн изложба организирана от асоциация Art Project Depot, в партньорство с Издателска къща КХ - Критика и Хуманизъм, и Галерия +359. Целта ни бе да предизвикаме дискусия на тема “извънредно положение“ с участието на съвременни визуални артисти, издатели, философи и културолози.

Изложбата се реализира като един постоянен диалог между артистите, артистичните платформи, на които се осъществява събитието и издателството, което добави цитати от книги, издадени от “Критика и хуманизъм“, към работите, подготвени от художниците за проекта.

В изложбата взеха участие 15 художници от България, Германия, Турция, Нидерландия, Франция, Италия и Израел. “Извънредно положение“ се фокусира не само върху социалната изолация, в която внезапно се озова целия свят. Авторите в изложбата дискутираха различни аспекти на кризите в съвременното общество - последствията от развитието технологиите, социални, политически, психологически проблеми свързани с оцеляването и реализацията на творците в съвременния свят, постколониалното наследство и състоянието на екологичните политики в глобален план.

Надяваме се този диалог да фокусира публично внимание върху фундаментални ценности, установени в развитието на човешката история, които ни помагат да бъдем личности и за които трябва да се полагат не по-малко грижи от тези, които се полагаме за простото ни биологично оцеляване.

Творби от изложбата