РАЗГОВОРИ

TALKS

Съвременните форми визуални изкуства рефлектират върху заобикалящия ни свят и в много случаи не разчитат на пазарна реализация. Те са насочени към създаване на нови комуникационни канали за обмен на информация с публиката и нерядко предизвикват остри обществени реакции чрез фокусиране на вниманието върху различни противоречиви политически, социални или екологични теми. Проектът Talks предоставя възможност на активно работещи художници по целия свят да изразят свободно своите възгледи относно работата си като съвременни артисти. Проектът стартира с интервюта на съвременни български артисти с цел създаване на видео-разкази, разкриващи в най-чист вид стратегииге на авторите за запазване на специфичния им начин на излагане на идеи в един все по-комерсиализиран свят. Това дава възможност да се анализира какви подобрения са необходими в областта на съвременното визуално изкуство както в правителствения, така и в неправителствения сектор. Филмите са част от дискусионната програма на Art Project Depot, която се осъществява в партньорство с Културния център на Софийския университет.

Прочети повече

5 ВЪПРОСА

По време подготовката на изложбата "Нидерландски автори в колекцията Хербариум", екипът на Art Project Depot в партньорство с Културен институт към министъра на външните работи инициира нова рубрика, в която визуалните артисти, които участват в колекцията, отговарят на пет въпроса свързани с тяхната професионална практика.

Прочети повече

ИНТЕРВЮТА

Рубриката интервюта събира гледните точки на различни професионалисти в полето на съвременната култура.

Прочети повече