ОНЛАЙН

# извънредноположение

На 13 март 2020 година в България, както и в много страни по света, беше обявено извънредно положение във връзка с обявената пандемия на Ковид 19. Последвалата социална изолация преустанови не само нормалния ритъм на живот за всеки гражданин от засегнатите държави, тя преустрои целия свят по абсолютно нови, неочаквани за всички правила на поведение в публична среда. Озовахме се в ситуация на непозната за повечето от нас форма на държавно управление, която, според определението на Джорджо Агамбен “е ничия земя между публичното право и политическия факт и между правния ред и живота“. В книгата [...]