ПРОЕКТИ

В РАЗВИТИЕ

Колекция “Хербариум“

Колекцията “Хербариум“ документира енергията на творческия акт, независимо дали той е фиксиран моментен порив или прецизно обмислен жест. Хербаризирането е действие за запечатване на спомени, емоции, думи, образи загубили значение, образи, които постепенно са станали съществени, експлозивна радост от нови идеи, трансформирането ѝ в спокойно равнодушие или накратко - непрестанния човешки стремеж на търсене на смисъл във всичките му измерения. Как би изглеждала селекцията на музейни образци от световната култура, ако беше дело на художници, а не на изкуствоведи? По какъв начин всеки един творец [...]

ПОСЛЕДНИ

Колекция “Хербариум“ - Нидерландско издание

Проектът “Хербариум“ изследва същността на творческия процес през работните стратегии и контактите между визуалните артисти в съвременната култура. Колекцията “Хербариум“ запечатва енергията на креативния акт на различни поколения творци по целия свят в кутии, подобни на тези, в които се съхраняват растителни спесимени. Кутиите са придружени от авторски текстове и звукови файлове, както и от допълнителни материали, свързани с творческите биографии на участниците. Събраните материали се публикуват на www.herbariumcollection.com.

Видеопортретите “H Talks”, които са част от проекта “Хербариум“ [...]

ОНЛАЙН

# извънредноположение

На 13 март 2020 година в България, както и в много страни по света, беше обявено извънредно положение във връзка с обявената пандемия на Ковид 19. Последвалата социална изолация преустанови не само нормалния ритъм на живот за всеки гражданин от засегнатите държави, тя преустрои целия свят по абсолютно нови, неочаквани за всички правила на поведение в публична среда. Озовахме се в ситуация на непозната за повечето от нас форма на държавно управление, която, според определението на Джорджо Агамбен “е ничия земя между публичното право и политическия факт и между правния ред и живота“. В книгата [...]