Колекция “Хербариум“

Art Project Depot - Herbarium Collection
08.04 - 30.05.2021
Софийски арсенал - Музей за съвременно изкуство (САМСА), София

Куратор: Ирина Баткова

Колекцията “Хербариум“ документира енергията на творческия акт, независимо дали той е фиксиран моментен порив или прецизно обмислен жест. Хербаризирането е действие за запечатване на спомени, емоции, думи, образи загубили значение, образи, които постепенно са станали съществени, експлозивна радост от нови идеи, трансформирането ѝ в спокойно равнодушие или накратко - непрестанния човешки стремеж на търсене на смисъл във всичките му измерения. Как би изглеждала селекцията на музейни образци от световната култура, ако беше дело на художници, а не на изкуствоведи? По какъв начин всеки един творец би обобщил креативността си в едно ограничено, като физически параметри, пространство? Как собственият поглед към персоналното поле на артистична изява би преобърнал някои изследователски модели?

Проектът “Хербариум“ с автор Ирина Баткова изследва работната среда в съвременната култура, в която се раждат и обменят идеи. Фокусът на “Хербариум“ е да се създаде колекция, запечатала в кутии (40х40х10, 40х20х10 или 20х40х10) креативната енергия на различни поколения творци по целия свят. Съдържанието на всяка кутия е придружено от описание и звуков файл с гласа на автора, които са представени в специално селектирани от колекцията към проекта изложби и на уебсайта www.herbariumcollection.com.

Поканените от куратора на “Хербариум“ художници избират двама нови участници - така проектът проследява креативните контакти в света на изкуството. Развитието на колекцията няма ограничения във времето, тя нараства експоненциално с всеки нов участник, докато не бъде обявена заключителната изложба.

Серията видео портрети H Talks с режисьор Милена Кънева са заснети в работната среда на визуалните артисти, като част от архива към проекта “Хербариум“. В кратките филми художниците описват творческия процес при реализацията на идеи и концепции за света и хората, темите, които ги вълнуват, съзидателните сили, които ги карат да продължават напред.

На уебсайта www.herbariumcollection.com е публикувана цялата информация, събрана в процеса на развитието на архива. Всички творци са представени както с кутиите за колекцията, така и с допълнителна селекция на снимки от техни избрани изложби и произведения. Тази виртуална база данни е достъпна за всички - изследователи, куратори, галеристи, студенти или любители на изкуството - които се интересуват от не толкова видимите механизми, по които функционира съвременната култура.

Първата експозиция на колекцията “Хербариумът като място на съхранение на идеи“ включи 55 автори от България, Италия, Франция, Нидерландия, Испания, Полша, Финландия, Турция и Австрия. Тя се състоя през април 2021 година в Софийски арсенал - Музей за съвременно изкуство, София.

Проектът се осъществява от Art Project Depot.
Филмите са реализирани от МК Production в партньорство с Art Project Depot.